• 23 Kasım 2015 07:40

  2015 KIBRIS DİYABET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

  2015 KIBRIS DİYABET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

  Bugün Kıbrıs'ta sivil toplum diyabet anayasası yazıldı...
  2015 Uluslararası Diyabet Federasyonu "bilim adamı" ödülünü alan Prof. Dr. Temel Yılmaz, çalıştay sonunda yaptığı değerlendirmede, çalıştayın önemine ve getireceklerine bakarak; "Bugün Kıbrıs'ta sivil toplum diyabet anayasası yazılmıştır" yorumunu yaptı.

  2015 Kıbrıs Diyabet Çalıştayı gerçekleştirildi
  Çalıştayı değerlendiren Prof. Dr. Temel Yılmaz çalıştayı; “Bugün sivil toplumun diyabet anayasası oluşturulmuştur” şeklinde konuştu.
  14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Kasım ayında diyabete dikkat çekildiği ve diyabet konusunda halkın bilinçlenmesi için çeşitli aktiviteler yapan Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Kuzey Kıbrıs’ta sağlık sistemi ve özellikle diyabet için, önemli bir adım atmıştır.
  Diyabet ile ilgili bir devlet politikası geliştirilmesi adına sağlam bir adım atılarak 20.11.2015 tarihinde, “2015 Kıbrıs Diyabet Çalıştayı” (2015 KDÇ) gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde sürdürülen “Diyabet Önlenebilir” kampanyası çalışmalarının bir adımı olarak düşünülen 2015 Kıbrıs Diyabet Çalıştayı, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir. Sağlıkla ilgili toplumun çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinden çalıştaya katılan katılımcılar, Kıbrıs’ta diyabeti 7 ana başlık altında irdelemiştir.
  2015 Kıbrıs Diyabet Çalıştayı; Meclis Başkanı Doktor Sibel Siber, DAÜ Rektörü Necdet Osam, Sağlık Bakanlığı temsilcisi Temel Sağlık Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli, Türkiye Diyabet Vakfı’ndan Uluslararası Diyabet Federasyonu –Avrupa örgütünün ilk kez verdiği ‘2015 Bilim Adamı ödülü’nü alan Prof. Dr. Temel Yılmaz, Uluslararası Diyabet Federasyonu-Avrupa’nın 2016 dönemi başkanı Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz’in de katıldığı açılış töreni ile başladı.
  Yapılan konuşmalar ardından katılımcılar, her konu başlığı (yedi ana başlık) için ayrılan salonlarda toplandı. Çalışma grupları çalıştay süresince yapmış oldukları tartışmaları, herkesin katılımını sağlayacak şekilde raporlar haline getirdiler. Böylece her ana başlık için bir ortak rapor oluşturuldu.
  Çalıştayın son adımı, her grup tarafından hazırlanan ortak raporların, diğer katılımcıların da bilgilerine ve tartışmalarına sunulması oldu.
  Çalıştay boyunca hazırlanan ortak raporlar ile çalıştay öncesinde katılımcıların kendi görüş açılarıyla, -katıldıkları kurum veya STÖ adına- tartışacakları konu hakkında hazırladıkları özet raporlar kitaplaştırılarak devlet ve toplum seviyesinde bir Diyabet Politikası oluşturulması için yapılacak çalışmalarda rehber görevi görecektir.

  2015 Diyabet Çalıştayında Kuzey Kıbrıs’ın diyabet konusunda çeşitli alanlardaki sorunları ve ihtiyaçları Masaya yatırılmış ve detaylı bir şekilde toplumun farklı kesimlerinden temsilciler arasında tartışılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde organize edilen bu çalıştayın bir örnek teşkil etmesi ve Diyabet Politikası geliştirmek için gereken çalışmaların ivedilikle başlatılması için Sivil Toplum ve özellikle karar verici mekanizmalara bir yol gösterici ve teşvik edici olması beklenmektedir.