• 12 Mart 2019 13:39

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN ZEKİ ÇELER'İ ZİYARET ETTİK

  Sayın Çeler'i ziyarette sosyal sigortalı diyabetlilerin sorunlarını aktardık. Devletin vatandaşları arasında ayırımcılık yapmasının önlenmesini istedik.
  KKTC Anayasası “Eşitlik” başlığı altında (madde 8) tüm vatandaşların anayasa ve yasalar önünde kayıtsız şartsız “eşit” olduğunu, devlet organları ve yönetim makamlarının eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda olduğunu emreder.


  Diyabet Derneği olarak yönetim kurulumuzdan dört kişilik bir ekiple 11 Mart 2019 Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Zeki Çeler’i ziyaret ettik.
  Amacımız; sosyal sigortalı çalışanlara ve emeklilerine sağlık sisteminde kolaylıklar getirilmesi yönünde isteklerimizi iletmekti.

  Devlet çalışanları ve emeklileri ile sosyal sigortalı çalışanları ve emeklileri arasında var olan ve devlet tarafından uygulanan ayırımcı yaklaşımlara çözüm üretilmesini istedik.

  Örneğin; Tip 1 diyabetli ve insülin kullanan Tip 2 diyabetli kamu çalışanları ve aileleri hastaneden aldıkları ilaç, iğne ucu, şeker ölçüm aleti ve çubuklarına herhangi bir ödeme yapmazken, aktif çalışan sosyal sigortalı Tip 1 diyabetli ve insülin kullanan Tip 2 diyabetliler, hastaneden aldıkları ilaçlara ve iğne uçlarına %20 ödeme yapmaktadırlar. Çubukları ise kurul kararı ile dışardan kendileri almakta ve makbuz karşılığı bunun ancak %80’ini sigortalardan iade alabilmektedirler. Şeker ölçüm cihazının ise tümünü kendileri ödemek durumundadırlar.

  Sosyal sigorta emeklileri ise hastaneden aldıkları ilaçlara, insülin ve iğne uçlarına ödeme yapmamakta, çubukları ise kendileri ödeyerek %80 iade almaktadırlar. Ancak şeker ölçüm cihazını kendileri almaktadır.

  Benzer sıkıntılar “dar gelirli kartı” olan diyabetliler için de geçerlidir ve düzeltilmelidir.

  Bu uygulamalar anayasanın “eşitlik” ilkesine (madde 8) aykırı uygulamalardır.

  KKTC Anayasası “Eşitlik” başlığı altında (madde 8) tüm vatandaşların anayasa ve yasalar önünde kayıtsız şartsız “eşit” olduğunu, devlet organları ve yönetim makamlarının eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda olduğunu emreder.