• 29 Şubat 2020 10:02

  2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

  2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

  Derneğimizin 2019 yılı (01.01.2019-31.12.2019 dönemi) olağan genel kurulu 29.02.2020 tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalasemi salonunda gerçekleşti.
  Derneğimiz kurullarına seçilen ve 2020-2021 döneminde görev yapacak olanlar şöyle.
  Yönetim Kurulu'da görev alanlar
  Caner Arca Başkan
  Dr. Tomris Mahirel Genel Sekreter
  Yeşim Yücel Örgütlenme Sekreteri
  Handan Bilgehan Mert Eğitim Sekreteri
  Güven Arca Mali Sekreter
  Tülin Köseoğlu Sosyal Faaliyet Sekreteri
  Gizem Oymacı Basın yayın Sekreteri
  Gülsün Rüstem Faal üye
  Mustafa Bilgehan Faal üye

  Taner Morris Yedek üye
  Derviş Ergin Aksaygın Yedek üye
  Ali Yıldırım Yedek üye

  Denetim Kurulu üyelerimiz:
  Başkan : Hasan Ünvan
  Üye : Özgün Kutalmış
  Üye : Mine Egemen

  Disiplin kurulu üyelerimiz:
  Başkan : Oğuz Özen
  Üye : Mustafa Oymacı
  Üye : Hasan Arşehit

  29 Şubat 2020 tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi salonunda gerçekleşen genel kurulda Diyabet Derneği Caner Arca ile yola devam dedi.
  Faaliyet ve mali raporların görüşülüp aklandığı genel kurulda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri seçildi. Yeni seçilen kurul üyeleri genel kurul ardından toplanarak görev bölümü yaptı.
  Açılış konuşmasında Caner Arca Diyabet Merkezi’nin önemine dikkat çekerek, yılda 26-27 bin kişiye bakılan Diyabet Merkezi’nin yıkılacağı ve merkezin iptal edileceği söylentilerinin hoş olmadığının altını çizdi.
  “Çalışmalarımızı etkileyen başka bir durum da Diyetisyenler Birliği Yasasında var olan; ‘diyetisyenler birliği üyeleri dışında hiç kimsenin beslenme ile ilgili konuşamayacağını’ ima eden bir maddenin bizleri tedirgin etmesidir. 2019 kasım ayı başında yaptığımız konferansta yasanın bu maddesine aykırı davranıldığı gerekçesi ile polise baş vuruldu. Olay polistedir. Hakkımızda dava açılabilir” şeklinde konuşan Arca; anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu maddenin iptal edilip yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi ve bu yasanın, doktorların çoğunlukta olduğu bir mecliste geçtiğine ve doktorlara da yasanın uygulanabileceğine dikkat çekti.

  Ayak bakımının özellikle diyabetli hastalar için çok önemli ve kontrolsüz diyabette en önemli sorunlardan birinin diyabetik ayak problemleri olduğunu belirten Arca, bu amaçla zamanın sağlık bakanından izin alarak ayak bakım ünitesi kurduklarını ve yıllardır ayak bakım uzmanı (podiatrist) çalıştırdıklarını ama güzellik merkezlerinde bir iki hafta kurs alan kişilerin uzman olarak gösterilip diyabetik ayak bakımı yaptıklarını söyledi. Bu konuyu zamanın sağlık bakanına götürdüklerinde kendilerine “ben bunu kontrol edemem” dendiğini söyledi.

  Arca açılış konuşmasında sağlık sistemini de eleştirerek; “Doktor, hemşire alımı veya yer değiştirilmesi ile, sorunların çözülemeyeceğinin, yeni bina yapılarak, nitelikli sağlık elemanının noksanlığına çözüm üretilemeyeceğinin bilinmesi gerekir. Ucuz ilaç alımıyla, otomasyonla sistemi düzeltemezsiniz, değiştiremezsiniz… Yapılması gerekenin “Koruyucu hekimlik sisteminin” organize edilmesi ve bunun ilaçlı tedavi sistemine entegre edilmesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz…. İlâçların otomasyonuna yönelik çalışmalar, kuşkusuz eğer istenirse ilaç eksikliğinin önlenmesine de yarayacak ama bunun israfı önleyeceği, ekonomiye katkı sağlayacağı fikri büyük bir yanılgıdır” diye konuştu.

  Türkiye’de yapılan bir araştırmadan örnek de veren Arca; “diyabetin tedavisinde ilaçların maliyeti, toplam maliyet içindeki payı %11’inden azdır. Diyabete eşlik eden kalp damar hastalıkları, diyabete bağlı diyalize bağlanan böbrek hastalıkları, diyabete bağlı görme kayıpları ve yine diyabete bağlı ayak-bacak kayıplarının maliyeti %70’lerde hesaplanmıştır” dedi.