• 30 Temmuz 2013 08:30

    Mağusa’da Diyabet ve Örgütlenme Konuşuldu.

    Mağusa belediye salonunda yapılacağı duyurulan toplantı son gün düğün olacağı gerekçesi ile iptal edilince eğitim toplantısı Emekliler Cemiyeti salonunda yapıldı.

    Saat 18:00 de örgütlenme konuşulmaya başlandı. Örgütlü olmanın önemi, var olan tüzüğün derneğimizin ulaştığı aşamada yetersiz kalmakta olduğu, görev tanımlamalarının yeterli olmadığı, disiplin kurulu’nun bulunmadığı, şubeleşme ile ilgili açıklamaların olmadığı gibi konular aktarıldı. Yeni tüzük taslağında bunlara çözümler arandığı anlatıldı ve görüşleri soruldu.
    İsteyenlere tüzük taslağı gönderildi.
    Daha sonra diyabetle ilgili bilgiler interaktif bir şekilde tartışıldı.