• 2 Ekim 2019 07:44

  "YÜRÜMEK GÜZELDİR" KAMPANYASI

  Toplumun ileri gelenlerini diyabete ve önlenmesine yönelik dikkat çekme etkinliğine davet ediyoruz. "Yürümek" dendiğinde sizde nasıl bir çağrışım yapıyor. Bunu A4 boyutunda bir kağıda resim ve çizgilerle anlatın

  Diyabetin oluşmasında birçok faktör etkilidir. Bunların başında beslenme bozukluğu ve hareketsiz yaşam gelmektedir. Bu durum önce metabolizmayı bozar, giderek tansiyon, kan yağları yüksekliği, şişmanlık ve diyabet gibi hastalıklar gelişir.

  Diyabet, yeni doğan bebekten yaşı 70-80’lere dayanmış kişilere kadar herkeste görülebilir ve bir kez geldi mi onunla ömür boyu yaşamak durumunda kalırız.

  Kuzey Kıbrıs’ta her üç kişiden biri ya diyabetlidir ya da yakında diyabete adaydır. Ailesinde diyabetli olmayan kişiler parmakla gösterebilecek kadar azdır.
  Ne yazık ki diyabetlilerin %55’i diyabetli olduğunu bilmeden yaşamakta ve bu kişilerde ancak bir komplikasyon geliştiğinde tanı alabilmektedir. Komplikasyonlar; kontrolsüz yüksek kan şekerinin damarlarda yaptığı ciddi hasarlar nedeniyle oluşmaktadır.

  Doğru beslenme ve hareketli yaşam sağlıklı olmanın olmazsa olmazıdır. Günümüz şartlarında beslenme ile alınan enerjiyle hareketli yaşamla harcanan enerji arasında denge kurmak, pek kolay değildir. Yediklerimiz genellikle bol enerjili gıdalar olurken, hareketsiz sosyal ve çalışma yaşamı alma /harcama dengesini kurmayı zorlaştırıyor. Ev ya da iş ortamında ne kadar hareketli olursak olalım pek yeterli olmuyor. Yürümek, egzersiz yapmak bu noktada çok önemlidir.

  14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde yukarıdaki nedenleri de dikkate alarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuya dikkatini çekmek amacıyla bir kampanya başlatmış bulunuyoruz.

  Bu kampanya ile diyabete ve yürümenin önemine dikkat çekmek için başta devletin yüksek kademelerinde bulunan kişilerle toplumun tanınmış simalarının ve toplumun tüm kesimlerinin desteğini almak için, “yürümek” sözcüğünün kendilerine yaptığı çağrışımın resmini çizmeleri isteyeceğiz.

  Bu bir yarışma olmayacaktır. A4 boyutunda herhangi bir kâğıt veya malzeme üzerine, herhangi bir kalem veya malzeme ile yapabilecekleri resim üzerinde isim-soy isim, imza ve tarih belirtilmesi toplumun tüm kesimlerinin konuya dikkatlerinin çekilmesine büyük katkı sağlayacaktır

  Bu resimler daha sonra sergilenecek, bir katalogda toplanacak ve içinde resmi olan katılımcılara hediye edilecektir.