• 29 Eylül 2015 16:35

  "KIBRIS DİYABET ÇALIŞTAYI 2015"

  Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 20 Kasım 2015 tarihinde 2015 KIBRIS DİYABET ÇALIŞTAYI düzenliyor. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin sponsorluğunda Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde 20 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecek çalıştayda diyabetin 7 önemli konusu 7 ayrı masada tartışılacak.
  Çalışma grupları konuları

  1. Diyabetin Önlenmesi ve Diyabetten Korunmada Koruyucu Sağlık Hizmetleri.
  2. Diyabete Bağlı Komplikasyonların Kontrolü ve Önlenmesi.
  3. Diyabet Bakım ve İzlem Kalitesinin Geliştirilmesi.
  4. Diyabetin Ekonomik ve Finansal Yönleri.
  5. Diyabet Bilgi Sistemleri İhtiyacı ve Ulusal Kayıt Sistemleri.
  6. Hastalar Açısından Değerlendirmeler, Hasta Haklarının Güçlendirilmesi.
  7. Diyabette Toplumsal Farkındalığın Geliştirilmesi, Sağlık Ekibi, Toplum ve Hastanın Eğitilmesi.  KIBRIS DİYABET ÇALIŞTAYI
  2015


  Etkinliğin adı :Kıbrıs Diyabet Çalıştayı 2015
  Genel Tema :Kıbrıs’ta diyabetin durumu ve yapılması gerekenler
  Kullanılacak slogan : Yarını Birlikte Kuralım
  Etkinlik : Kıbrıs Türk Diyabet Derneği
  Ana sponsor : DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Yer : Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi
  Tarih : 20.11.2015 Cuma

  Katılımcı kurumlar
  Diyabetle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleri

  Genel durum

  Hızla gelişen teknolojinin insanlara dayattığı yaşam biçimi, 40-50 yıl öncesine göre çok farklı bir yaşam biçimidir. Yaşam biçimindeki bu değişiklik beraberinde metabolik dengede olumsuz değişmeler ve bunlara bağlı olarak birçok hastalığın hızla artmasını ve hatta yeni hastalıkları da getirmektedir.

  Teknolojinin yeni girdiği ülkelerde obezite ve diyabetin diğer ülkelere göre çok daha hızlı artıyor olması tesadüf değildir.

  2013 yılı itibari ile dünyadaki diyabetli birey sayısı 382 milyon iken bu sayının 2035 yılında %55 oranında artarak 592 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu artışın başlıca nedenleri nüfus artışı, yaşlanma ve kentleşmenin getirdiği yaşam tarzı değişimi sonucu obezite ve fiziksel inaktivitenin artmasıdır (Türkiye Diyabet Programı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara 2014) .

  Dünyadan bazı istatistikler

  Dünyadaki diyabetlilerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.
  Dünyada ortalama 175 milyon insan diyabetli olduğunu bilmeden yaşıyor.
  2013 yılında 79 000 çocukta Tip 1 diyabet gelişti.
  2013 yılında diyabete bağlı ölümler 5.1 milyon kişi oldu. Yani her 6 (altı) saniyede birkişi diyabetten dolayı ölüyor
  2013 yılında 548 milyar dolar, yani sağlık harcamalarının toplamının %11’i yetişkin diyabetliler için harcandı.

  Türkiyede durum

  Türkiyede, Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-I) çalışması sonuçlarına göre tip 2 diyabet prevalansı %7.2, bozulmuş glukoz toleransı (BGT) sıklığı ise %6.7 olarak bulunmuştur. Yakın zamanda yayımlanan TURDEP-II çalışmasında ise ülke genelinde 20 yaş üzerinde 26.499 kişi incelenmiş ve tip 2 diyabet sıklığının geçen yıllarda önemli derecede arttığı ve %13.7’ye vardığı görülmüştür ki bu 7.5 milyon diyabetli demektir.  Kuzey Kıbrıs’ta durum

  Kuzey Kıbrıs’ta durum daha farklı değildir. 2008 yılında yapılan diyabet taramasında 20-79 yaş aralığında %11.3 diyabet ve %18 oranında prediyabet (gizli şeker) saptanmıştır.

  Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin 2005 tarihinde 7-17 yaş grubu aralığında gençlerde yaptırdığı obezite araştırması ile 2007 yılında 12-15 yaş aralığında Kuzey Kıbrıs’taki tüm ortaokulların taranarak yaptırdığı obezite araştırmasında şu neticeler bulunmuştur.

  YIL YAŞ ARALIĞI FAZLA KİLO % OBEZ %
  2005 7-17 16.1 11.7
  7-8 17.9
  9-11 14.2
  12-15 11.3
  16-17 5.1

  2015 yılındaki araştırmada 12-15 yaş aralığı alınıp 2017 de yapılan araştırma ile karşılaştırılırsa fazla kilo ve obez olanlarda 2 yılda %5.9 luk artış olduğu gözlemlenmiştir.

  YIL YAŞ ARALIĞI FAZLA KİLO % OBEZ %
  2005 12 – 15 14.8 11.3
  2017 12 - 15 18.3 13.8
  ARTIŞ 3.5 2.4

  2005 yılında yapılan araştırmada çocuk ve gençlerdeki obez oranı anne-babası memur olan çocuklar arasına %18 ile en yüksek orana ulaşıyor. Çiftçi ailesindeki oran ise %6.5

  Araştırma sonuçları çocukların gerek fazla kilo gerekse obez oranlarının anne-babanın fazla kilolu ya da obez olması ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

  Anne-babası normal ya da düşük kiloya sahip olan çocuklardaki obez oranı %2 , fazla kilo oranı %3.9 iken; bu oranlar anne babası fazla kilolu olan çocuklarda sırasıyla %13.8 (fazla kilolu) ve %10.3’e (obez) çıkıyor. Hem anne hem de babası obez olan çocuklardaki oranlar ise sırasıyla %20 (fazla kilolu) ve %20’dir (obez).

  Amaç
  Çalıştayın amacı; Kuzey Kıbrıs’ta diyabetle ilgili olarak sistemi bir bütün olarak (koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimlik) ele alıp irdelemek, var olan durumu eksik ve fazlalıklarıyla) tespit etmek ve yapılabilecekleri belirlemektir.

  Bu amaçla gerçekleşecek çalıştayın rapor ve sonuçlarının, diyabetle ilgili politika geliştireceklere yol gösterici yazılı bir belge oluşturulması.

  Koordinatörler Kurulu

  Proje koordinatörleri
  Caner Arca – KT Diyabet Derneği
  Prof. Dr. Mehtap Malkoç – DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Koordinatör yardımcıları
  Yrd. Doç. Dr. Ender Angın - DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ - DAÜ Sağlık Bilimleri fakültesi
  Melis Eroğlu -KT Diyabet Derneği

  Çalışma grupları konuları

  1. Diyabetin Önlenmesi ve Diyabetten Korunmada Koruyucu Sağlık Hizmetleri.
  2. Diyabete Bağlı Komplikasyonların Kontrolü ve Önlenmesi.
  3. Diyabet Bakım ve İzlem Kalitesinin Geliştirilmesi.
  4. Diyabetin Ekonomik ve Finansal Yönleri.
  5. Diyabet Bilgi Sistemleri İhtiyacı ve Ulusal Kayıt Sistemleri.
  6. Hastalar Açısından Değerlendirmeler, Hasta Haklarının Güçlendirilmesi.
  7. Diyabette Toplumsal Farkındalığın Geliştirilmesi, Sağlık Ekibi, Toplum ve Hastanın Eğitilmesi.


  METOD
  o Her masada olacak koordinatör özellikle Üniversiteler arasında denge olacak şekilde saptanacak.
  o Kurumlara konulara göre kişi belirleyip bildirmeleri istenecek. Bunun için son tarih 5 Ekim 2015
  o Katılacak kişilere önceden konuları ve çalışma şekli bildirilecek hazırlıklı gelmeleri sağlanacak.
  Rapor hazırlanırken dikkat edilecek bazı noktalar.
  (Uzmanın katıldığı konuda uzmanlığının rolü ve önemi
  Kendi mesleği ile ilgili dünyada ve Kuzey Kıbrıs’taki durumun tespiti,
  Varsa eksik yanları
  Olması gerekenler)
  o Katılacak kişilerden önceden 250 kelimelik sunu özeti (yayımlanacak kitapta bulunacak şekilde) istenecek. (12 punto Times New Roman formatında )

  Program
  saat Konu Konuşmacı
  09:30-09:35 Açılış konuşması
  09:35-10:15 Davetlilerin konuşmaları
  10:15-10:45 ARA
  10:45-12:45 Çalışma gruplarının çalışmaları
  12.45-14:15 ÖĞLE YEMEĞİ DAÜ Beach Club
  14:30-16:00 Çalışma Gruplarının çalışmaları
  16:00-16:30 ARA
  16:30-18:00 Raporların sunulması Her masa için 10 dakika
  18:00 Kapanış konuşması


  Katılmak isteyenler 5 Ekim 2015 pazartesi gününe kadar; adı soyadı, ünvanı, katıldığı kurumun veya kuruluşun adı (özel olarak katılmak isteniyorsa belirtilmelidir), telefon ve
  Elektronik posta (e-mail) adresini yazılı olarak arcacaner@hotmail.com veya info@diyabetdernegi.com adresine ulaştırmalıdırlar.

  Çalıştayla ilgili çalışmalar ve sonuçları bir kitap halinde basılacaktır.


  Caner Arca
  Koordinatör
  KTDD