• 9 Eylül 2013 12:10

  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

  Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu 28 Eylül 2013 tarihinde Cumartesi günü ö.e. saat 09:30 da Lefkoşa Merit Otel’de yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

  I. Genel Kurul Gündemi
      1. Divanın oluşturulması
      2. Dernek başkanının konuşması
      3. Bir bütün olarak tadili öngörülen dernek tüzüğünün görüşülüp oylanması

  II. Olağanüstü Genel kurul aşağıdaki usul ve esaslara göre icra edilecektir.
      1. Genel Kurul tarihinden 60 gün öncesinde üye olmayanlar Genel Kurula katılamazlar.
      2. 25 Eylül 2013 mesai saati bitimine kadar üyelikle ilgili mükellefiyetlerini yerine getirmeyenler Genel Kurula katılamazlar.
      3. Derneğin üye listesi dernek ilan tahtasında ilan edilmiştir. Üyelikle ilgili itirazların 25 Eylül 2013 tarihi mesai bitimine kadar dernek sekreterine yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak ve üyelik statüleri kesinlik kazanacaktır.
      4. Tadili öngörülen tüzük, derneğin ilan tahtasında ve web sitesinde
  ( www.kibrisdiyabetdernegi.com ) ilan edilmiştir.

  11.09.2013
  KTDD Yönetim Kurulu