• 20 Şubat 2014 08:56

  10. Dönem Genel Kurulu Yapılıyor

  Diyabet Derneği 10. dönem Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi günü TMK Rauf R. Denktaş Kültür Salonunda gerçekleştirilecek.

  Aşağıdaki gündemle toplanacak Genel Kurulumuz içim yazılmalar sabah saat 08:30 da başlayacak. Genel Kurulumuz saat 09:00 da başlayacak.
  Gündem
  1. Yoklama (saat 09:00)
  2. Divanın oluşturulması
  3. Başkanın açılış konuşması
  4. Mesajlar ve konukların konuşmaları
  5. Denetim Kurulu raporunun sunulması
  6. Mali raporun sunulup aklanması
  7. Faaliyet raporunun sunulup aklanması
  8. Varsa önerilerin görüşülüp karara bağlanması
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kurulların seçimi
  a. Yönetim Kurulu
  b. Denetim Kurulu
  c. Disiplin Kurulu

  Önemli bilgi
  Yeni Tüzüğümüze göre ;
  (Madde 25 d): Derneğe karşı üyelikle ilgili mükellefiyetlerini yerine getiren asli üyelerin Genel Kurul tarihinden en geç 72 saat (3 gün) önce Yönetim Kuruluna adaylığı için yazılı başvuruda bulunmaları gerekir.
  (Madde 25 e): Yönetim Kurulu adaylık başvurularını her kurul için ayrı ayrı olmak üzere başvuru saatleri sırasına göre kabul ve kayıt eder.
  Daha fazla bilgi almak isteyenler derneğe (2236115) müracaat edebilirler.
  Not: ara öğün ve öğle yemeği verilecektir.
  KTDD Yönetim Kurulu